Etatsjefer vil ha øremerkede tilskudd

Kommunene kan bruke vertstilskuddet slik de vil, men Hå øremerker det til psykisk utviklingshemmede.