Sola angrer ikke på Sand-møte

Flertallet av Sola-politikerne står fast ved at de får et bedre resultat når de reiser bort på budsjettmøte.