Smårusk til populærtiltak

Sentrum/Høyre går også i år sammen med Frp om neste års budsjett i Stavanger. Vel åtte millioner ekstra til drift og 10,5 millioner mer enn rådmannens forslag til investeringer, blir vedtatt.