Semje om Hå-økonomien

Det vart små påplussingar og ingen strykingar. Stor semje og fred herska då Hå formannskap drøfta budsjettet i går.