- Anmeldelsen er syltynn

Advokat Atle Helljesen meiner politiet bør henlegga politianmeldelsen mot den ansatte som ble oppsagt.