• Arnt Olav Klippenberg

Flomkaos i Egersund

Mens NVE utreder, flommer Egersund nok en gang over.