• Kristian Jacobsen

«Ayla»-avlivning henlagt av politiet

Politiet mener det ikke er grunnlag for å straffe bonden som avlivet harehunden «Ayla».