Skryt til skolen, men mange hjertesukk

Stavanger-skolens tilstand ble diskutert i bystyret mandag kveld. Karakter 4+.