• Pål Christensen

Livsfarlig luft i Kannik eller målestasjonen bananas?

Skal man tro tallene fra luftkvalitetsmåleren i Kannik, burde astmatikere og hjertesyke segnet om i hopetall på vei til og fra Stavanger sentrum.