• Pål Christensen

Her skal det bygges 700 boliger

Gravestarten for det som skal bli den nye bydelen i Sola kommune er i gang. Om 5-6 år kan over 700 boliger være på plass på Jåsund.