• Kristian Jacobsen

Amnesty protesterer mot tvangsutkastelse i Nairobi

Tidlig lørdag ettermiddag fikk beboere og forbipasserende i Øvre Holmegate i Stavanger beskjed om at husene skulle rives. Bulldoserne skulle ankomme klokka 13.00, og innen den tid måtte alle forlatt området.