• Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen vaskes. Sven Emil Refseth

Rennfast-vask forsinker varmt hvetebrød

Stadige stengninger av Rennfast-tunnelene har ført til irritasjon blant yrkessjåfører på vei til Arsvågen.