• Cornelius Munkvik

Denne rundkjøringen er farligere enn andre

Etter flere ulykker og uhell i krysset riksvei 44/Sandnesveien, vil Statens vegvesen se på skilting og merking.