• Jan Tore Helvig

Fant veksleautomater ved stjålet bil

Fire tyver tok med seg veksleautomater fra Helgø Matsenter på Bogafjell i Sandnes.