Usikker brannårsak i Oltedal

Brannmannskapene måtte ha forsterkninger fra Gilja for å greie å slukke det 50 mål store området som brant i Oltedal.