Er innbyggjarane tente med Hå på utsida?

Eit stort politisk fleirtal i Hå melder kommunen ut av Stavangerregionen Næringsutvikling og har atter ein gong synt at Hå er seg sjølv nok. Er innbyggjarane tente med det?