Åtte eldre fra Sandnes får pleie i Gjesdal

Mandag flytter de to første pleiepasientene fra Sandnes inn på Solås bo— og rehabiliteringssenter i Gjesdal. Innen uka er omme, har åtte eldre fått plass på samme avdeling i nabokommunen.