– Bjelland har bein i nasen

– Det er ein fæl sjau. Sånn går det når det er sosietetsdamer, advokatar og ingeniørar som bestemmer. Då blir det lett trøbbel.