En person til sykehus etter utforkjørsel

Ulykken skjedde på ulykkesbelastede rv 42 på Sleveland ved Egersund.