Kjørte ut diesel med svovel i

Fredag ble 11 tankbillass med ALD 154 (farget diesel) med for mye svovel og marine oljer og gasser kjørt ut fra Shell sitt tankanlegg i Risavika hvor også Statoil/Best Oljesenter henter sitt drivstoff.