• Jon Ingemundsen

Ingen bønn for biler på Tjensvoll

Til tross for sterke protester fra beboere og barnehageforeldre opprettholder kommunen forbudet mot gjennomkjøring i Tjensvollsenteret.