Svært uheldig, mener aktørene

Aktører i saken bruker ord som uheldig, frustrerende og dramatisk feilprioritering.