• Erlend Berge

Alle må sone etter Nærbø-ran

Høyesterett omgjorde samfunnsstraff til fengsel for to tiltalte etter ranet mot en Mix-kiosk på Nærbø i februar 2007.