Voldtektsbølgen: - Ingen kulturer tillater voldtekt

Dette er hele Aftenbladets sak om voldtektsbølgen, som sto på trykk 13. november 2009

Publisert:

Solveig Horne på Stortinget i 2009. Foto: Jonas Haarr Friestad

— Voldtektenei Stavanger kommer som en følge av regjeringens innvandringspolitikk, sier SolveigHorne(Frp).

— Det er et paradoks at mens halve regjeringen jobber for likestilling, jobber den andre halvparten med å hente menn fra middelalderkulturer til Norge. Resultatet gagner definitivt ikke norske kvinner, legger hun til.

Trist

Nyutnevnt Likestillings-ogintegreringsminister Audun Lysbakken (SV) synesHornesargumentasjon er trist.

— Voldtekter en uhyrlig forbrytelse. Som likestillingsminister vil jeg gjøre alt som er mulig for å få antall overgrep ned. Men å stemple en gruppe menn som generelt potensielle voldtektsforbrytere slik Frp gjør, det er ikke et slikt alvorlig tema verdig.

Leter etter svar

Lysbakken er bekymret over informasjonen han får fra flere byer som alle rapporterer om en overhyppighet av ikke-vestlige overgripere i overfallssaker.

— Sammen med Justisdepartementet skal vi forsøke å finne ut hvorfor det er slik. Men det må likevel ikke få lov til å overskygge et annet stort problem, nemlig de mangevoldtekteneder offeroggjerningsmann kjenner hverandre. I disse sakene er det ingen ting som tyder på at den typiske overgriperen ikke er norsk.

Tvangsopplæring

SolveigHornevil begrense innvandringen til landet.

— Vi må sikre at de som kommer integreresogtvangsopplæres i et kvinnesyn som er forenlig med norskeogvestlige verdier. Hun går i strupen på nyutnevnt integreringsminister Audun Lysbakken (SV)

— Er det dette som er Audun Lysbakkens inkluderingspolitikk, at norske kvinner må betale prisen for kvinnesynet til ikke-vestlige innvandrere? Lysbakken har vært opptatt av at vi skal forstå andres kulturer. Er det denne typen kultur Lysbakken mener vi skal godta?

Kriminalitet

Audun Lysbakken menerHornesargumentasjon er usakligoguseriøs.

— Verken årsaken eller løsningene finnes i integreringspolitikken.Voldtekter kriminalitetogskal møtes med straff, med fengsel. Dersom en overgriper viser seg å ikke ha oppholdstillatelse i Norge, skal han utvises.

Der finnes ikke belegg, verken erfaringsmessig eller i kjent forskning, for å slå fast atvoldtekterkan forklares kulturelt. Ingen kultur, ingen religion sier atvoldtekter greit, sier statsråden.

Publisert: