• Cato Ræge og familien ønsker å bygge et nøkternt jærhus på denne tomta på Ølberg. Det har fått naboer til å se rødt, kommunen til å snu og fylkesmannen til å ville verne jordbruket.

Drømmen om et lite jærhus på Ølberg

Cato Ræge fikk forsikringer fra Sola kommune om at onkelens eiendom var et hus før han kjøpte det, og har siden betalt skatt for det som hus. Men så falt Sola kommune likevel ned på at huset var en hytte.