Varsel om høst?

De siste dagene er flere gjess observert på vei sørover. Er høsten allerede i gang?