Røykutvikling i hus

Fem personer kom seg ut av huset på Auste Åmøy.