• Freddie Helgesen har meldt seg ut av veterinærforeningen.

Helgesen meldte seg ut av veterinærforeningen

Freddie Helgesen har meldt seg ut av veterinærforeningen.