Rådhusplanar kom for brått på

Hå kommunestyre valde å venta med avgjerd om å byggja nytt rådhus.