• Restauranten Pushkin står i fare for å miste skjenkebevillingen i to uker. Scanpix

Rådmannen vil tørrlegge Pushkin i to uker

Formannskapet i Stavanger behandler i neste uke et forslag om å straffe restauranten Pushkin for brudd på skjenkebestemmelsene.