• Valgdagen er egentlig mandag, men noen steder kan du troppe opp i valglokalet og avgi din stemme, søndag. Lars Kristian Aalgaard

Tjuvstart på valget

Allerede søndag åpner valglokalene i Stavanger og Randaberg.