• Vedlager er tomme. Men fremdeles er det noe ved igjen å få kjøpt på bensinstasjoner. Her har Alex Amilibia kjøpt en sekk på Essostasjonen i Bekkefaret, Stavanger. Marie von Krogh

- Må si nei til nye vedbestillinger

På vedlagerene begynner det å gå tomt. På bensinstasjoner har de noe igjen, viser en ringerunde