Foreløpig skjenke-nei til Vannari

Politikerne sa torsdag kveld nei til utvidet skjenking ved Vannari. De vil først vurdere faren for "smitteeffekt".