Hund fanget i isen

Etter å ha vært fanget i en åpen råk 50-60 meter fra land i 45 minutter, ble hunden reddet på land av brannvesenet.