• - Mitt inntrykk er at dette forslaget handler mer om kommunereform enn tannhelse, sier tannlege Nina Skjold-Andreassen ved fylkestannlegens klinikk i Sandnes sentrum. Hun er negativ til forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene. I tannlegestolen sitter Oda Woster Olsen. FOTO: Pål Christensen

Tannleger frykter verre tannhelse med regjeringens forslag

– Jeg klarer ikke se noen fordeler med å overføre tannhelsetjenesten til kommunene, sier tannlege Nina Skjold-Andreassen ved fylkestannlegens klinikk i Sandnes sentrum.