Helse Vest-sjef advarer mot å skrote dagens finansiering

SUS: Legene ved Stavanger universitetssjukehus mener dagens ordning for finansiering av nye sykehusbygg må skrotes for godt. Helse Vest-sjef Herlof Nilssen advarer, men mener modellen bør justeres.

Herlof Nilsen, administrerende direktør i Helse Vest.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kutt i antall sykehussenger er blant sparetiltakene sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne må ty til for å spare penger til nytt sykehus.

Det nye sykehuset på Ullandhaug til 8,5 milliarder kroner skal finansieres av 70 prosent statlige lån og 30 prosent egenkapital. Det innebærer økte krav til overskudd i årene som kommer. Kravet til overskudd i 2022 er på 235 millioner kroner.

– Det er klart at dette vil være med å påvirke driften i Stavanger, men det er ikke umulig å få det til, mener Herlof Nilsen, administrerende direktør i Helse Vest.

Advarer

Torsdag skrev Aftenbladet om eksperter, tillitsvalgte og politikere som frykter at regningen blir for dyr. De tar til orde for å endre ordningen.

Nilsen advarer på det sterkeste mot å bytte ut dagens modell.

– Jeg er redd vi skroter en god modell fordi vi frykter utgiftene blir for store. Da må vi heller diskutere hvordan modellen kan justeres. Det er mye bedre med en pott vi selv kontrollerer, enn at deler av rammen blir låst til investeringer, mener Nilsen.

Sendte brev

I 2015 sendte landets fire helseregioner et felles brev til helse- og omsorgsdepartementet med forslag om å justere modellen. I brevet blir det listet opp fire anbefalte tilpasninger innenfor dagens finansieringsregime.

  • Spesifikk vurdering av løpetid og låneandel
  • Muligheter for avdragsfrihet
  • Annuitet versus serielån
  • Lange fastrenteavtaler

– Jeg er helt tydelig på at modellen ikke må endres, men jeg blir gjerne med på å diskutere justeringer, sier Nilsen.

– Det blir ikke nødvendigvis mer penger til sykehus om det lages et stort planforslag, mener Helse Vest-sjefen, og viser til NTNU-forsker Jan Magnussen som foreslår å opprette en helseplan lik Nasjonal transportplan. Det samme har KrF-politiker Olaug Bollestad foreslått.

Slik blir det nye sykehuset på Ullandhaug som etter planen skal stå ferdig i 2023.

Legene ved SUS er fortsatt bekymret for at modellen legger opp til en lite rasjonal sykehusutbygging.

– Ansatte er frustrerte fordi sykehusene må spare og ikke når målene sine. Samtidig går Helse Vest med stort overskudd uten at det overføres til sykehusene. Økt belåning vil kunne hjelpe, men vil føre til større vansker med å kunne investere mer i senere år. Planene for byggingen av et helt sykehus er fortsatt meget usikre, sier Alexander Seldal, foretakstillitsvalgt i overlegeforeningen.

Legene håper dagens modell forsvinner.

Tillitsvalgte ved Stavanger univsersitetssjukehus (SUS) stiller seg tvilende til finansieringsmodellen for nytt sykehus på Ullandhaug.Fra venstre: Aud Riise, Lars Kåre Kleppe, Mette Øfstegaard og Alexander Seland.

– Vi er glade for utspillene fra Sp og KrF om å endre finansieringsmodellen. Samtidig er vi skuffet over at helseminister Bent Høie ikke ser ut til å ville bidra til endringer, men er fornøyd med dagens modell, sier Lars Kåre Kleppe, lege og ansattrepresentant i styret i Helse Stavanger.

– Viktig sak i valgkampen

Han er glad finansiering av nye sykehus har blitt en sak i valgkampen.

– Det er på høy tid at man får fortgang i bedre finansiering av sykehusbygg. Den nye vinden i seilene for et lokalt medisinstudium forutsetter også gode og integrerte undervisningsbygg i et nytt sykehus. Det er det ikke planer for eller midler til, bemerker han.

Legene er bekymret for hvordan sykehus skal få råd til blant annet nye medisiner.

– Det er veldig vanskelig å se for seg at et sykehus, som må redusere sengeplasser for å klare eksisterende utbyggingsplaner i tillegg skal klare å dekke stadig økende kostnader til nye dyre medisiner og behandlingsformer, sier Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland Legeforening.

Publisert: