• Lensmennene på Jæren er godt fornøyde med 2011-statistikken. - Den viser at det forstatt er godt og trygt å bo på Jæren, sier de. Fra venstre: Politioverbetjent Bjørn Søyland (Time), Hå-lensmann Oddvar Tengesdal og Klepp-lensmann Hans Kyllingstad. Cornelius Munkvik

Sur nedgang i narkotikasaker

I 2010 var det 109 narkotikasaker i Hå kommune. I fjor var tallet 50. Halveringen får Hå-lensmann Oddvar Tengesdal til å rynke på nesen.