Seks skadet i bilulykke

Seks personer er skadet i en trafikkulykke i Haugesund lørdag kveld, ingen av dem alvorlig.