50-70 arbeidere har fått permitteringsvarsel

Mellom 50 og 70 medarbeidere ved Nortura Hå kan bli permittert.