• Ranet skjedde i Klepp i april 2011. Pål Christensen

Raner slo til kølla brakk

Raneren slo ransofferet så hardt at balltreet brakk. I retten forsøkte tiltalte å bortforklare ranet med at det var arrangert spill.