• Per A. Thorbjørnsen (V). Knut S. Vindfallet

Stavanger foreslår hurtigdomstol for å beskytte barn mot vold

Skal mor kunne nekte barna samvær med far hvis hun frykter at barna utsettes for vold eller overgrep?