• Preken ved kateket Bente Westermoen, med allsang og begevelser. Gudstjenesten er ikke som før. Åsmund Ådnøy

Advents-Bieber dalte ned i Gand

Den moderne gudstjenesten er en arena for mange flere enn presten og organisten. For eksempel Justin Bieber.