• Er du dårlig å lese, leser du sjelden frivillig, dvs. for moro skyld. Dermed får du liten trening, og det går sent å bli bedre. Grafikk: Kjell Arvid Berge.

Rødt lys for null leselyst

Dersom barnet ditt liker dårlig å lese og bare leser dersom han/hun må, bør varsellampene lyse. Skolen må da gi barnet mer hjelp.