Stor aktivitet blant utbyggerne

Alle de store aktørene lover å ferdigstille flere nye boliger både i år, og årene framover.