• Sjernarøy oppvekstsenter er under press. Dette bildet ble tatt i 2009. Fra venstre Solfrid Aske, Daniel Nedrebø Gjertsen, Dag Ola Nedrebø Gjertsen, Ida Hauge, Erlend Norheim, rektor Bjarne Ogne, Andreas Hauge, Annelin Aartun Norheim, Kristin Norheim og Celina Ceder. Jone Laugaland

Finnøy må kutte 12 millioner

Nedleggelse av mellomtrinnet på Fogn, Sjernarøy og Ombo kan bli resultatet når Finnøy skal iverksette nye sparetiltak.