• Hidraferja blir neppe avløst av tunnel i 2014 slik planen var. Hans E. H. Jacobsen

Blått lys for Hidra-tunnelen

Nils Olav Vågen har trukket seg fra aksjon Hidra landfast, bompengeselskapet og styringsgruppen etter ny usikkerhet om Hidra-tunnelen.