• Slik er turveien stengt i dag.

Time bruker makt, åpner stengt turvei

Kommunen vil bli møtt med politianmeldelse når den kommer for å åpne en turvei som i dag er stengt for Brynes hurtigvoksende befolkning.