• Unngå bratte områder i Sirdal, råder skredekspert. Men i trekk og oppkjørte løyper skal det være trygt. Hans E.H. Jacobsen

Rasfare også i Sirdal

Det er fare for snøskred også i Sirdal, og skredekspert ber folk om å unngå bratte områder.