• Eiganes Park (i nærheten av gamle stadion og Eiganes skole) synes byplansjef Anne Skare (blå jakke) og kommuneplansjef Gunn Jorunn Aasland er et god eksempel på hvordan det bør fortettes. Ingen ruvende blokker, men mykt og avtrappende (fra fem til en etasje) som gir gode solforhold og lune uterom. Her er også både små og store lekeplasser. Et attraktivt sted å bo også for barnefamilier, mener Skare og Aasland. Jonas Haarr Friestad, ALLE Foto

- Unødvendig å bygge høyhus

— Det er helt unødvendig å bygge høyhus, mener kommuneplansjef og byplansjef i Stavanger. 25 etasjers boligblokker dessuten i strid med kommuneplanen som bystyret vedtok i fjor sommer. Den legger opp til maksimum fem etasjer i bybåndet Stavanger-Sandnes.