• Edith Kristin Nøkling, regiondirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet er rystet på vegne av bussreisende

Skal folk legge seg til en praksis der de må se på rutetabellene og legge inn 10 til 15 minutter slakk i rushet?